Norm voor klimaatbestendig bouwen op proef

Update: De richtlijn klimaatbestendige bouw is inmiddels op proef in vier projecten binnen de gemeente Amersfoort: Een bedrijventerrein, herinrichtring Stationsgebied, woonwijk inbreiding en woonwijk nieuwbouw. Samen met investeerders, ontwikkelaars en aannemer beoordelen we welke onderdelen van de richtlijn al direct toepasbaar zijn. Voor onderdelen die nog niet direct uitvoerbaar zijn, stellen we vast wat er […]

Read More

Aanjaagteam klimaatadaptatie voor Vallei en Veluwe

  Voortvloeiend uit de ondertekening van het Regionaal Manifest Klimaatadaptatie, hebben de verschillende partners (gemeenten, waterschap, provincie en Rijkswaterstaat) in de regio Vallei en Veluwe een Regionaal aanjaagteam samengesteld. De afspraken die gemaakt zijn in het manifest zijn vooral gericht op het meer samenwerken tussen de partijen en helder krijgen wat er op ons afkomt tot […]

Read More

Quickscan klimaatbestendige herinrichting Rivierenwijk

De Rivierenwijk in Heerhugowaard wordt heringericht. De gemeente pakt de openbare ruimte aan en er zijn plannen voor woningaanpassing in de wijk. Met een groep collega’s binnen de gemeente heb ik een quickscan uitgevoerd naar specifieke klimaateffecten in deze wijk en kansen om te benutten. Studenten van de Hogeschool Rotterdam dachten mee… 

Read More

Bewoners enthousiast over afkoppelen regenwater

Succesvol afkoppelen van regenwater? In een Leusdense wijk hebben we bewoners zelf een subsidieregeling en campagne laten vormgeven. Het resultaat is zichtbaar in enthousiasme, creativiteit en… veel afgekoppeld oppervlak per perceel. Het idee is simpel: het bedrag dat de gemeente zou besteden aan het afkoppelen van alleen de regenpijp aan de voorkant van de woning, […]

Read More

Delft zet TRAP2050 in voor strategie klimaatadaptatie

De gemeente Delft werkt op dit moment aan een strategie voor klimaatadaptatie. In 2050 moet de stad klimaatbestendig zijn ingericht. Dat vraagt om de inzet van verschillende partijen, zowel intern als extern. We hebben als ambitie dat in 2020 klimaatadaptatie onderdeel is van de normale werkprocessen. Met de TRAP2050 onderzoeken we hoe en met wie we […]

Read More