TRAP2050 versnelt klimaatadaptatie!

Het klimaat verandert en dat merken we in onze steden en dorpen. Nattere winters, drogere zomers en meer extremen zoals hitte en stortbuien. We moeten ons aanpassen aan die klimaatverandering. Dat noemen we Klimaatadaptatie. Het aanpassen van de bebouwde omgeving noemen we ook wel Ruimtelijke Adaptatie.

Deze gemeenten werken al met TRAP2050

Amersfoort, Baarn, Barneveld, Delft, Renkum, …

Beweging krijgen

Ruimtelijke adaptatie is bij uitstek een opgave voor iedereen: bedrijven, bewoners en overheden. Maar nog niet iedereen voelt dat ook zo. Hoe krijg je als gemeente het dorp of de stad in beweging?  Welke rol spelen bestuurders? Hoe versterken we samenhang tussen alle initiatieven die er al zijn?

TRAP2050 geeft u houvast bij:

  • het (nog beter) vormgeven van uw eigen adaptatieplan of uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie
  • effectief verbreden van de opgave naar andere afdelingen en domeinen binnen uw gemeente
  • het laten zien van de voortgang die uw organisatie boekt met klimaatadaptief werken

De managementtool TRAP2050 laat voortgang zien

 Creative Commons-Licentie

Uw eigen aanpak in beeld met TRAP2050

De methodiek van de TRAP2050 helpt u om op basis van bestaande initiatieven in uw organisatie uw eigen programma (nog beter) vorm te geven. Dit geeft het vertrouwen dat klimaatadaptatie op tijd is opgenomen in de werkprocessen van uw organisatie.

Met TRAP2050 viert u successen en stimuleert u betrokkenen om de logische volgende stap te zetten op de vijf kolommen van de TRAP2050:

INZICHT – kwetsbaarhedenkaart en kansen

NETWERK – sociale kaart

DRAAGVLAK – roadmap voor bestuurders

BELEID – lemniscaat voor klimaatadaptief beleid

WERK – collage van voorbeeldprojecten en -maatregelen

Organiseer een Kickstart voor uw gemeente

Stan.Water helpt u in een aantal werksessies op weg met de methodiek van de TRAP2050. Samen kijken we welke collega’s al ambassadeur zijn van klimaatadaptatie in uw gemeente: het kernteam. Met dit kernteam werken we toe naar concrete stappen die specifiek voor uw gemeente effectief zijn om de opgave van klimaatadaptatie breder te laten landen in de organisatie.

Vraag hier vrijblijvend een Kickstart TRAP2050 aan.

Tandje erbij voor 2020

Uit de Tussenevaluatie van de Deltabeslissing kwam naar voren dat ‘er een tandje bij moet’ met de Ruimtelijke Adaptatie. Dit was aanleiding voor een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (Prinsjesdag 2017).  Al in 2020 willen we dat klimaatadaptatie onderdeel is van het normale werken. Op dit moment is er veel aandacht voor de (verplichte) klimaatstresstest, risicodialogen en regionale aanpak.

Eigendom en rechten

De TRAP2050, deelproducten en afgeleiden daarvan morgen worden gebruikt onder Creative Commons licentie:

Creative Commons-Licentie
TRAP2050 van Stan Geurts van Kessel is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Gebaseerd op een werk op www.stan-water.nl/trap2050.

TRAP2050 is ontwikkeld door Stan Water in samenwerking met de Gemeente Amersfoort.

Het idee van de TRAP2050 is beschermd met ideerechten en auteursrechten die berusten bij Stan Water. De ideerechten van de TRAP2050 zijn gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).