Versnellen Klimaatadaptatie in de regio Delfland

Twaalf samenwerkende gemeenten, Hoogheemraadschap van Delfland en Provincie Zuid-Holland gaan in de versnelling met het thema klimaatadaptatie. Zij hebben daarvoor een versnellingsvoucher gekregen van het Rijk. In 2020 geef ik als procesmanager mede vorm aan deze versnelling.

Read More

Norm voor klimaatbestendig bouwen op proef

Update: De richtlijn klimaatbestendige bouw is inmiddels op proef in vier projecten binnen de gemeente Amersfoort: Een bedrijventerrein, herinrichtring Stationsgebied, woonwijk inbreiding en woonwijk nieuwbouw. Samen met investeerders, ontwikkelaars en aannemer beoordelen we welke onderdelen van de richtlijn al direct toepasbaar zijn. Voor onderdelen die nog niet direct uitvoerbaar zijn, stellen we vast wat er […]

Read More

Baarn via 4 cases naar klimaatadaptief werken

In de periode september 2018 – maart 2019 heb ik met een groeiend team van betrokken en enthousiaste medewerkers in de gemeente Baarn de kickstart TRAP2050 doorlopen. De regionale stresstest is verfijnd en er is een eerste risicodialoog gevoerd met ambtenaren, bestuur en maatschappelijke organisaties. Het resultaat is een plan van aanpak om klimaatadaptief werken […]

Read More

Aanjaagteam klimaatadaptatie voor Vallei en Veluwe

  Voortvloeiend uit de ondertekening van het Regionaal Manifest Klimaatadaptatie, hebben de verschillende partners (gemeenten, waterschap, provincie en Rijkswaterstaat) in de regio Vallei en Veluwe een Regionaal aanjaagteam samengesteld. De afspraken die gemaakt zijn in het manifest zijn vooral gericht op het meer samenwerken tussen de partijen en helder krijgen wat er op ons afkomt tot […]

Read More

Quickscan klimaatbestendige herinrichting Rivierenwijk

De Rivierenwijk in Heerhugowaard wordt heringericht. De gemeente pakt de openbare ruimte aan en er zijn plannen voor woningaanpassing in de wijk. Met een groep collega’s binnen de gemeente heb ik een quickscan uitgevoerd naar specifieke klimaateffecten in deze wijk en kansen om te benutten. Studenten van de Hogeschool Rotterdam dachten mee… 

Read More

Bewoners enthousiast over afkoppelen regenwater

Succesvol afkoppelen van regenwater? In een Leusdense wijk hebben we bewoners zelf een subsidieregeling en campagne laten vormgeven. Het resultaat is zichtbaar in enthousiasme, creativiteit en… veel afgekoppeld oppervlak per perceel. Het idee is simpel: het bedrag dat de gemeente zou besteden aan het afkoppelen van alleen de regenpijp aan de voorkant van de woning, […]

Read More

Delft zet TRAP2050 in voor strategie klimaatadaptatie

De gemeente Delft werkt op dit moment aan een strategie voor klimaatadaptatie. In 2050 moet de stad klimaatbestendig zijn ingericht. Dat vraagt om de inzet van verschillende partijen, zowel intern als extern. We hebben als ambitie dat in 2020 klimaatadaptatie onderdeel is van de normale werkprocessen. Met de TRAP2050 onderzoeken we hoe en met wie we […]

Read More

Klimaatstresstest hoe, wie & wat

Het Platform Water Vallei en Eem ondersteunt gemeenten in het werkgebied, onder andere bij het thema ruimtelijke adaptatie. Daarvoor ontwikkelen Stan Geurts van Kessel en Martin van Meurs nu een Routekaart en Handreiking klimaatstresstest.

Read More