Quickscan klimaatbestendige herinrichting Rivierenwijk

De Rivierenwijk in Heerhugowaard wordt heringericht. De gemeente pakt de openbare ruimte aan en er zijn plannen voor woningaanpassing in de wijk. Met een groep collega’s binnen de gemeente heb ik een quickscan uitgevoerd naar specifieke klimaateffecten in deze wijk en kansen om te benutten. Studenten van de Hogeschool Rotterdam dachten mee… 

Read More

Bewoners enthousiast over afkoppelen regenwater

Succesvol afkoppelen van regenwater? In een Leusdense wijk hebben we bewoners zelf een subsidieregeling en campagne laten vormgeven. Het resultaat is zichtbaar in enthousiasme, creativiteit en… veel afgekoppeld oppervlak per perceel. Het idee is simpel: het bedrag dat de gemeente zou besteden aan het afkoppelen van alleen de regenpijp aan de voorkant van de woning, […]

Read More

Delft zet TRAP2050 in voor strategie klimaatadaptatie

De gemeente Delft werkt op dit moment aan een strategie voor klimaatadaptatie. In 2050 moet de stad klimaatbestendig zijn ingericht. Dat vraagt om de inzet van verschillende partijen, zowel intern als extern. We hebben als ambitie dat in 2020 klimaatadaptatie onderdeel is van de normale werkprocessen. Met de TRAP2050 onderzoeken we hoe en met wie we […]

Read More

Klimaatstresstest hoe, wie & wat

Het Platform Water Vallei en Eem ondersteunt gemeenten in het werkgebied, onder andere bij het thema ruimtelijke adaptatie. Daarvoor ontwikkelen Stan Geurts van Kessel en Martin van Meurs nu een Routekaart en Handreiking klimaatstresstest.

Read More

Bewoners zetten zelf campagne ‘afkoppelen regenwater’ op

Afkoppelen van regenwater binnen percelen: hoe krijg je een groot percentage bewoners mee? Op meerdere plekken in Nederland is er kostendekkende subsidie om bewoners te stimuleren. Ondanks campagnes en markten, valt het percentage deelnemers soms tegen. In Leusden laten we bewoners zelf de subsidieregeling en campagne vormgeven.

Read More

Smart Water Prototypes

In de afgelopen twee maanden hebben studenten van de Minor Smart Water aan de Hogeschool Rotterdam in totaal 24 creatieve, slimme, handige en leuke prototype producten ontwikkeld voor de watersector. Via SCRUM sprints hebben zij geprobeerd om in die prototypes maximale functionaliteit te realiseren.

Read More

Gereedschapkist voor klimaatadaptatie

Tijdens de NKWK projectournee op 30 november in Amersfoort hebben we ervaringen en ideeën opgehaald over het werken met TRAP2050. Een gereedschapskist voor aanjagers van klimaatadaptatie …? “De werkmethode geeft richting en houvast bij het inbedden van klimaatadaptief werken binnen gemeenten.” “Het is een goed hulpmiddel om stap-voor-stap en gerichter te kunnen werken aan deze integrale, brede […]

Read More