DIT BERICHT IS ELDERS BIJGEWERKT. ZIE WWW.TRAP2050.NL

Stan Water ontwikkelt de Klimaatadaptatieladder.

Het is fantastisch om te zien op welke fronten er wordt gewerkt aan klimaatadaptatie.

Niet alleen door de waterbeheerders, ook in de groene, grijze en blauwe openbare ruimte, via buurtprojecten, door woningbouwcorporaties en via nieuwbouwplannen. Een veelheid aan projecten!

Elk van die projecten is een bouwsteen voor de klimaatbestendige stad. En eigenlijk willen we wel weten hoe ver we al op de goede weg zijn. Hoe ver is uw organisatie al? We doen al heel veel. Wat is er nog nodig en wat is genoeg? Hoe meten we dat?

De klimaatadaptatieladder geeft onderbouwing en houvast bij alle inspanning die uw organisatie al doet en heeft gedaan. En de ladder stimuleert uw organisatie om de logische volgende stap te zetten.

Vraag bij Stan Water de presentatie aan en maak en start met uw klimaatadaptatieladder!

In 2020 hebben we:

  • kwetsbaarheden in beeld
  • per betrokken afdeling concrete ambitie en doelen gesteld voor 2050
  • deze plan- en beleidmatig vastgelegd
  • en doen we een regelmatige evaluatie