Het Platform Water Vallei en Eem wil met het programma Klimaatbestendige Regio in de periode 2016-2020, een forse extra impuls geven aan het klimaatbestendig inrichten van onze regio. Het platform organiseerde op 26 januari 2017 haar eigen klimaattop! Charles Rijsbosch presenteerde het klimaatprogramma ‚meer weten’ en ‚meer doen’ .

Paulien Hartog presenteerde wat het Programma Rainproof betekent voor ambtenaren, bewoners en bedrijven: wat er concreet gebeurd en hoe de voortgang van het programma wordt gemeten. De kern van de aanpak is ‘het netwerk laten werken’. Wat ik er in elk geval uit meeneem is het belang om bewoners en bedrijven ‘eigenaarschap te laten voelen’ van (in dit geval) wateroverlast. En daar is per doelgroep specifieke communicatie voor nodig. Of beter: ondersteuning, want alleen communicatie is volgens Paulien onvoldoende om anderen beweging te krijgen.