(foto: Rioned)

Namens het onderzoeksconsortium van Deltares, Fugro en Wareco mocht ik gisteren samen met Maria Rus resultaten presenteren op de Rioneddag. Dit deden we aan de Kennistafels.

We hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de kansen voor grootschalige toepassing van ‘actief grondwaterpeilbeheer’. Dit onderzoek hebben we uitgevoerd in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. We hebben afgelopen maanden mooie resultaten behaald, waaruit blijkt dat deze methode op veel plekken in Nederland geld oplevert.

Nu het onderzoek is afgerond, gaan we er ‘mee de boer op’.  Uitleggen wat ‘actief grondwaterpeilbeheer’ is en bespreken wat de voordelen en eventuele bezwaren zijn voor toepassing ervan. Gemeenten en waterschappen zijn dan een belangrijke doelgroep. De Rioneddag 2017 was een van de eerste gelegenheden om ruchtbaarheid te geven aan het onderwerp. Met 6x een druk bezochte kennistafel zijn we erg tevreden! We hebben ongeveer 40 reacties ontvangen die we mee nemen bij het organiseren van een aantal pilot projecten.