(foto: Gemeente Amersfoort)

Vandaag zijn we gestart met het projectteam voor de Klimaatadaptatieladder Amersfoort. Een leuke en effectieve start.

Voor de gemeente Amersfoort gaan we een tool bedenken die inzicht geeft op de vraag “Hoe ver is Amersfoort met klimaatadaptatie? “. Geen vage benchmark of label, maar concreet: wat is er al gedaan en wat moet er nog gebeuren.

We denken daarom aan een ladder. Die geeft ondubbelzinnig aan wat de eerstvolgende te zetten stap is.

Voor deze opdracht is het handig om veel mensen binnen de gemeente te leren kennen. Wat dat betreft viel ik met mijn neus in de boter! Sandra Sijbrandij organiseerde deze ochtend een kennismaking tussen enerzijds  medewerkers van de gemeente en anderzijds het netwerk van operatie Steenbreek in Amersfoort. Dit deed ze in een leuke speeddate sessie, waar ik natuurlijk graag in meedraaide!