In het kader van de Projectentournee Klimaatbestendige Stad, verzorgden Antal Zuurman en Ton Verhoeven op 9 maart een inspirerende rondleiding in Nijmegen-Oost.

Nijmegen-Oost ligt halverwege de stuwwal. Zowel water uit het bovenstrooms gelegen Berg en Dal als water uit de hellende wijk zelf, leiden hier bij een flinke regenbui al snel tot wateroverlast. Voor een deel stroomt er bij zware buien ook afvalwater oppervlakkig af. Dat afvalwater zou natuurlijk ondergronds moeten blijven.

Antal en Ton lieten zien hoe de gemeente hier met bewoners samenwerkt aan de problematiek.

(Foto: Nijmegen Oost is gevoelig voor wateroverlast bij zware buien. Dat vraagt lokaal om aanpassing van de ruimtelijke inrichting)

30 paar ogen in de stad

Als er een flinke bui valt, wil je als medewerker van de gemeente graag weten ‘hoe het gaat’. Waar valt die clusterbui? Hoe werkt de regenwaterafvoer bij zware neerslag? En op welke locaties in de gemeente heeft ‘water op straat’ serieuze gevolgen?

Om daar een goed beeld van te krijgen, heeft de gemeente een goed contact opgebouwd met een 30-tal bewoners verspreid in de hele gemeente. Dat zijn de oren en ogen in de stad. Via social media houden ze Antal op de hoogte van actuele gebeurtenissen.

We ontmoeten bewoner Michiel bij zijn woning. Het is duidelijk te merken dat hij in een prettige, gelijkwaardige samenwerking met de gemeente werkt aan een oplossing voor de wateroverlast bij de soutterrainwoningen in zijn straat.

(Foto: één van de bewoners uit het netwerk van ‘voelhorens in de wijk’)

De bewoner als expert

Michiel blijkt bovendien een gedreven initiatiefnemer! Na aankoop van de woning, werd hij geconfronteerd met wateroverlast in zijn eigen souterrain. Een oplossing daarvoor is niet eenvoudig. In de openbare ruimte wordt het watersysteem aangepast. Maar er zijn ook particuliere investeringen nodig. Samen met de gemeente verdiepte hij zich in de situatie en mogelijke oplossingen. Met de hulp van gespecialiseerde adviesbureaus ontwikkelde hij zich tot een expert in de lokale situatie.

(Foto: Tja, we kijken hier naar een put…. Het mooie aan deze put is, dat die onderdeel is van een collectieve particuliere oplossing tegen wateroverlast.)

Het resultaat is een collectieve maatregel door een groep betrokken bewoners. Michiel verheugt zich inmiddels op de eerstvolgende stortbui …!