TRAP2050 maakt inzichtelijk hoe ver je bent met klimaatadaptief werken.

Afgelopen maand doorliepen we met de gemeente Amersfoort succesvol de TRAP2050. Het leverde bruikbaar en praktisch inzicht op. Hoe klimaatadaptief is de gemeente samen met haar netwerk in de stad? En wat is de eerstvolgende stap om te zetten?

Samen met het netwerk in de stad

De TRAP2050 maakt zichtbaar dat verschillende sporen gelijk op ontwikkelen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van inzicht, de opbouw van een netwerk en de vorming van bestuurlijk draagvlak. Amersfoort is al ver met de ontwikkeling van inzicht. Eén van de eerstvolgende stappen is, om met dat inzicht gericht aan de slag te gaan met de verdere opbouw van een netwerk in de stad.

De kennis en het inzicht dat er is, moet daarvoor nog wel ‘vertaald’ worden, blijkt uit enkele reacties:

“Ik begrijp dat er wat verandert met het klimaat; hitte, extreme neerslag, droge zomers. Wat ik als stedenbouwkundige nodig heb is een vertaling naar randvoorwaarden voor mijn ontwerp en de onderhandeling met de aannemer.”

“Volgens mij is klimaatbestendig, ontwerpen búiten de norm. Voor mij als beleidsmedewerker is het daarom belangrijk dat de kwetsbaarheid voor klimaatverandering gekwantificeerd wordt. Wat is het risico van water op maaiveld? Wat kost dat? Dan kan ik bepalen welke inspanning buiten de norm zinvol is.”

Managementtool als interactief instrument

Als managementtool is de TRAP2050 een levend instrument. Komende maand gaan we er daarom een interactieve versie van bouwen. Hierin kunnen verschillende medewerkers van de gemeente documenten en links uploaden. Daarmee wordt onderbouwd hoe je samen invulling geeft aan die stap. De documenten en links komen terecht in een ‘trede’ van de ladder. Als alle documenten er in zitten, dan is die trede voltooid.

Stand van zaken presenteren

Om de actuele stand van zaken te presenteren, biedt de TRAP2050 een publiek toegankelijke portal. Netwerkpartners, bestuurders en collega’s zien in één oogopslag welke stap er nu gezet wordt op de trap naar klimaatadaptief werken. Zo kunnen ze er allemaal vanuit hun eigen positie aan bijdragen.