Per 1 mei versterk ik in deeltijd het docententeam Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam. Een werkomgeving vol energie en ambitie!

In dit laatste blok van het studiejaar, werken studenten onder andere aan het derdejaars project. Hierin komt alle opgedane kennis en ervaring van de studie samen. De studenten werken in projectgroepen zelfstandig een Water Sensitive Design uit voor een Rotterdamse wijk.

Binnen dit project bedenken ze bouwstenen voor een klimaatbestendige herinrichting, werken deze bouwsteen voor een specifieke situatie uit en adviseren de gemeente over bredere toepassing van de ‘klimaatbouwstenen’ in de wijk.

De lat ligt hoog. Onder de hoede van hoofddocent Leander Ernst wordt er in deze module van de studenten veel gevraagd:

  • ontwerpend onderzoeken
  • stakeholders in de wijk betrekken en laten samenwerken in de sociaal-ruimtelijke opgave
  • ruimtelijk én waterhuishoudkundig ontwerp
  • plan voor beheer, onderhoudsplan en de financiering
  • aansluiting en samenhang tussen de verschillende bouwstenen die studenten in de projectgroep uitwerken

De projectgroepen zijn zo samengesteld dat in elke groep een student zit met een meer technisch-, ruimtelijk- of projectmanagement profiel.

Het is interessant om te zien dat de projectteams tegen dingen aanlopen die in het professionele leven ook vaak zo lastig zijn, zoals samen voor de 10 gaan. In dit project kan elke student de voldoende halen door zelf een klimaatbouwsteen goed uit te werken en stakeholders daarin te betrekken. Wil je goed scoren dan is er meer nodig, wat alleen in samenwerking lukt: de verschillende bouwstenen in een project met elkaar verweven. Maar hoe krijg je dat voor elkaar in slechts een paar weken tijd?

Erg gaaf om bij deze module te mogen begeleiden!