Volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ‘moet er een tandje bij’. De gemeente Laren doet dat, door grootschalig bestaand particulier terrein af te koppelen van het regenwaterriool.

De hamvraag is wat de best werkende aanpak is: verleiden of verplichten? In Laren wordt op beide sporen ervaring opgedaan.

[aanmelding gesloten] voor het middagsymposium op maandag 15 mei. U wordt bijgepraat en we zijn benieuwd naar uw visie, ervaringen en aanpak!

Het middagsymposium wordt georganiseerd door Gemeente Laren, Stan.Water en Wareco ingenieurs.

 

PROGRAMMA

13:30 uur: Ontvangst met koffie en thee
14:00 uur: Start Symposium met inleiding door Stan Geurts van Kessel
14:15 uur: ”Invoering afkoppelplicht Laren” door Anne Wietse Boer
14:45 uur: Pauze
15:00 uur: ”Verleiden of verplichten?” door Koen Weyting
15:30 uur: Vragen en discussie
16:00 uur: Afsluiting met hapje en drankje

 

LOCATIE

Jan van der Togt Museum

Dorpsstraat 50

1182 JE Amstelveen