Texel is bij uitstek een plek om te genieten van zon en zomer. Zowel voor de bezoeker als voor de bedrijven in het toerisme is de hoop gevestigd op meer droge, zonnige en warme dagen. Dan klinkt een beetje klimaatverandering helemaal niet zo verkeerd. Een paar graden erbij om het zomerseizoen wat te rekken….

Maar hoe zit het nu echt met klimaatadaptatie op Texel? Ik dook er zelf eens wat dieper in voor het centrum van Den Burg. In dat gebied is een herinrichting gepland van de Groeneplaats en de Vismarkt. Ook komt er kleinschalige nieuwbouw. Wat zijn hier nu aandachtspunten voor een klimaatbestendig herinrichtingsontwerp?

Samen met de gemeente werken we aan het beperken van verdroging, het zichtbaar maken van regenwater en bijzonder om te vermelden:  klimaatadaptatie in het aanbestedingsproces van de nieuwbouw. Dat is vernieuwend!

Den Burg centrum

Het centrum van Den Burg ligt enigszins op een zandige bult. In het hart bevinden zich de twee versteende pleinen, naast de groene oase van de Wezentuin. Daar omheen een cirkel van winkels en horeca. Er staat vaak een verkoelende bries en inderdaad;  hittestress lijkt niet de eerste zorg.

Droogte

Wel een zorg – voor Texel in het algemeen – is de zoetwater voorraad (meer daarover ook op www.texelwater.nl). Meer en langere droogte is hier een prominent klimaateffect. In het buitengebied op Texel is het al een bekend aandachtspunt, maar wat kunnen we er in het dorpscentrum mee?

Samen met een aantal medewerkers van de gemeente Texel ga ik kijken hoe we met eenvoudige principemaatregelen in deze herinrichting regenwater kunnen vasthouden. En hoe we het beschikbaar kunnen maken  voor benutting bij groen (op de bult) en voor betere doorstroming van het oppervlaktewater (onder aan de bult).

Extreme buien

Tegelijk willen we kijken hoe we het regenwater meer zichtbaar kunnen maken. Met als doel het creëren van grotere bewustwording onder bewoners en ondernemers in het centrum. Zo hopen we hen te kunnen voorbereiden op de vaker te verwachten piekbuien. We willen het regenwater via de zichtbare – oppervlakkige – afvoerweg meteen een robuustere afvoerweg bieden.

Klimaatbestendige nieuwbouw in aanbesteding

Behalve in de openbare ruimte, is er wat betreft klimaatbestendigheid ook wat te halen in het nieuwbouwplan. De nieuwbouw zal qua gevelbeeld aansluiten bij het historische dorpskarakter. De oriëntatie van de bebouwing is volledig ingegeven voor het stedenbouwkundige beeld. Het zal daarom bijzondere aandacht vragen om de gebouwen klimaatbestendig te krijgen.

Dat gaat om hele praktische zaken. Zoals voorkomen dat extreme buien van het plein binnenstromen via gelijkvloerse toegangen. En zorgen dat de geïsoleerde nieuwbouw voldoende (buiten)zonwerend is om warmteophoping in de zomer te voorkomen. Dit zijn onderwerpen die we meegeven als onderdeel van de beoordeling in de aanbesteding van de nieuwbouw.

Tips

Tips over dit onderwerp of voor dit project? Mail gerust!