De  Kruiskamp heeft als wijk met name in 2007 bekendheid verworven vanwege Vogelaar. Niet iedereen weet ook dat deze Amersfoortse wijk in 2012 als eerste weer van de Vogelaarlijst af ging. Het is een wijk waar dingen mogelijk zijn ‘van onder af’ via buurtinitiatieven in de wijk. Dat is goed nieuws voor klimaatadaptatie! Samen met een aantal geplande herinrichtingsprojecten in De Kruiskamp is het voldoende aanleiding om kansen voor een klimaatbestendige wijk te gaan verkennen.

Op 19 juni was er binnen de gemeente een interne verkennende bijeenkomst. Een brede groep medewerkers, waaronder de wijkcoördinator, projectleider civiel, beheerder groen, duurzaamheidsmedewerker en stedenbouwkundige dachten mee. Wat weten we? Wat leeft er in de wijk? Welke plannen liggen er al? Er zijn veel ideeën. Stan.Water bracht duidelijkheid in de relevante onderzoeksvragen.

We willen vooral een beter beeld hebben van de kwetsbaarheid van deze wijk voor klimaatverandering. Als we die kunnen uitleggen, wordt het eenvoudiger om betrokkenen uit de wijk te laten meedenken en meewerken. Bijvoorbeeld om vast te stellen wat die kwetsbaarheid betekent voor het wonen en werken in de wijk. Een klimaatstresstest dus, en hoe we ons kunnen aanpassen.

Samen met Wareco ingenieurs en Imber advies stellen we een onderzoeksplan op waarmee we in beeld kunnen brengen hoe de klimaateffecten droogte, nattigheid en hitte in deze wijk merkbaar worden. Bij goed resultaat kan dit tevens de modelaanpak opleveren voor onderzoek naar klimaatstress in andere wijken.