Afkoppelen zonder regenwaterriool: Kunnen we het geld voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel ook anders besteden, zodat we het regenwater meteen klimaatbestendig afkoppelen?

Geen hemelwaterriool

In de Leusdense buurt Hamersveld is in een aantal straten geen hemelwaterstelsel aangelegd bij de laatste rioleringswerkzaamheden van 10 jaar geleden. Het zou goed zijn om er de woningen alsnog af te koppelen, maar dan zonder opnieuw rioolwerkzaamheden.

Door bewoners

Samen met de bewoners willen we onderzoeken of we het geld van rioolwerk op een toekomstvaste manier alternatief kunnen besteden. We willen ontdekken of we met afkoppelmaatregelen binnen het particuliere terrein ‘voor hetzelfde geld’ ook de achterkant van de woningen kunnen meenemen én het afkoppelen aantrekkelijk kunnen maken voor perceeleigenaren.

In dit project betrekken we de bewoners niet pas bij de oplossing, maar juist al bij de vraagstelling wat een slimme en duurzame investering is.

Pilot

Als het lukt om een groot deel van de bewoners mee te krijgen, dan hebben we een werkwijze om te herhalen op andere locaties waar de gemeente grootschalig wil afkoppelen zonder rioolwerkzaamheden. We zien dit project daarom als een pilot.