Tijdens de NKWK projectournee op 30 november in Amersfoort hebben we ervaringen en ideeën opgehaald over het werken met TRAP2050. Een gereedschapskist voor aanjagers van klimaatadaptatie …?

“De werkmethode geeft richting en houvast bij het inbedden van klimaatadaptief werken binnen gemeenten.”

“Het is een goed hulpmiddel om stap-voor-stap en gerichter te kunnen werken aan deze integrale, brede opgave.”

Volgens de deelnemers aan de middagsessie TRAP2050, is deze methode in uiteenlopende organisaties toepasbaar van overheden, tot ingenieursbureaus en hogescholen…

Wat maakt TRAP2050 nuttig voor uw organisatie?

De deelnemers ervaren het inbedden van klimaatadaptief werken in hun organisatie (en daarbuiten) als een brede, integrale opgave. Het is een kunst om aan te haken bij verschillende belevingswerelden (RO, beheer, gezondheid, sociaal) en om bestuurlijk draagvlak te krijgen. De toegevoegde waarde van TRAP2050 wordt vooral gezien in:

 • Gerichter en stap-voor-stap kunnen werken aan deze brede opgave
 • Het vieren van successen
 • Overzicht bieden van wie&wat, waar je gezamenlijk staat en de gezamenlijke horizon
 • Stimulerend voor het groeiproces van vakoverstijgende aanpak van projecten, communicatie en beleidsontwikkeling
 • Hulpmiddel om prioriteiten te stellen in waar je tijd/energie inzet (‘tandje erbij’)

Welke vragen heeft u rondom het starten met de TRAP2050?

Veel voorkomende vragen rond het starten met de TRAP2050 in de eigen organisatie, worden beantwoord in een kickstart. Tijdens een kickstart maakt de organisatie kennis met de werkmethode en stelt daarin een eigen werkprogramma op. Dit beantwoordt vragen zoals:

 • Waarom zouden we klimaatadaptief werken?
 • Hoe krijg ik initieel bestuurlijk draagvlak?
 • Hoe begin je (als grote / kleine organisatie) met de TRAP2050 en wat is de eerste stap?

Suggesties voor doorontwikkeling

Ook kregen we interessante suggesties voor doorontwikkeling van de TRAP2050.

 • Werken volgens de TRAP2050 als voorloper van de brede Omgevingsvisie
 • TRAP2050 als monitoringtool voor bestuurders, bewoners, in regionale samenwerkingsverbanden, benchmarks, etc.
 • Deze methode als ‘gereedschapskoffer’ voor aanjagers van klimaatadaptatie

Daar gaan we mee aan de slag!

Het was een gezellige, interessante middag. Alle deelnemers bedankt voor jullie actieve bijdrage.