In de afgelopen twee maanden hebben studenten van de Minor Smart Water aan de Hogeschool Rotterdam in totaal 24 creatieve, slimme, handige en leuke prototype producten ontwikkeld voor de watersector. Via SCRUM sprints hebben zij geprobeerd om in die prototypes maximale functionaliteit te realiseren.

Dragons Den

Op 25 januari presenteerden de ontwikkelaars hun prototypes aan een panel van docenten en potentiële opdrachtgevers in de Dragons Den.

Dit idee komt van een Japans televisieprogramma. Vrij vertaald staat de naam van het programma voor Hol van de draken. In het programma krijgen beginnende ondernemers de mogelijkheid om hun plannen voor een jury uiteen te zetten. In de beste ideeën zal geld worden geïnvesteerd.

Schot in de roos

De prototypes gaan over uiteenlopende onderwerpen:

  • multifunctionele en waterbergende daken
  • verticale evacuatie bij overstroming
  • slim en bewust omgaan met water in huis
  • klimaatadaptatie
  • plastic soup
  • brandblusvoorziening
  • scheepvaart
  • vet in het riool
  • games voor waterbewustzijn
  • data analyse tools

Een aantal prototypes sloot zo goed aan bij de wensen in de markt en maakte het panel voldoende enthousiast om het verder te willen ontwikkelen. Een schot in de roos!

Benieuwd?

Ben je benieuwd naar de resultaten of heb je een idee waarbij behoefte is aan een prototype ontwikkeling? Laat het weten.