Afkoppelen van regenwater binnen percelen: hoe krijg je een groot percentage bewoners mee? Op meerdere plekken in Nederland is er kostendekkende subsidie om bewoners te stimuleren. Ondanks campagnes en markten, valt het percentage deelnemers soms tegen. In Leusden laten we bewoners zelf de subsidieregeling en campagne vormgeven.

De ambitie

Afgelopen najaar ging ik met deze afkoppel ambitie aan de slag te gaan in een Leusdense buurt: “Het geld van een hemelwateraansluiting alternatief besteden, zodat meer oppervlak wordt afgekoppeld”. Dit heb ik vertaald naar een aanpak waarin bewoners zelf een campagne en subsidieregeling vormgeven. Daarvoor kan ik ze vanuit ervaring en kennis een helder technisch kader (waterbeheer, effectieve maatregelen) en wettelijk kader (beleid, wetgeving) meegeven. Zo zetten we samen een aantrekkelijke en realistische regeling neer die stimuleert om bijvoorbeeld ook oppervlak achter de woning af te koppelen en om regenwater binnen het perceel te bufferen. Maar het belangrijkste is, dat de regeling zelf bedacht is.

Ambassadeurs

Deze aanpak startte met het vinden van twee ambassadeurs in de buurt. Via via stuitte ik op mensen die ‘wat hebben met duurzaamheid’ en die bovendien – als ondernemer – van aanpakken weten: Mark Goedkoop en Han van Keulen. Samen hebben we een eigen, herkenbare, folder voor de buurt opgesteld. Met deze folder in de hand laten de mannen een groeiend netwerk ontstaan in de buurt.

De buurt op!

Zaterdag 27 januari ging ik met een groepje van een 10-tal bewoners de buurt op. Ze bezochten 4 typische percelen in de buurt en bespraken de mogelijkheden en beperkingen om af te koppelen en regenwater lokaal te bufferen. Arjan Averink (Wareco ingenieurs) en Eveline Beukema (Operatie Steenbreek) begeleidden de groep op deskundige wijze met technische inzichten en met ontwerpideeën voor de tuin.

“Eigenlijk kan het heel eenvoudig zijn…”

“…. en leuk samen de buurt te verkennen.”

Regenfeest voordat de lente komt

Het kleine initiatief groeit nu uit tot een buurtevenement. We leggen de laatste hand aan de subsidieregeling. Komende maand ga ik met de groep ‘ambassadeurs’ voorbereiding treffen voor een buurtbijeenkomst. Daarin proberen we de rest van de buurt ook tot afkoppelen te bewegen tijdens hun voorjaarsactiviteiten in de tuin. Er wordt gedacht aan een regenfeest of een riool barbecue…..

Als de lente komt, dan weten we meer….