Het Platform Water Vallei en Eem ondersteunt gemeenten in het werkgebied, onder andere bij het thema ruimtelijke adaptatie. Daarvoor ontwikkelen Stan Geurts van Kessel en Martin van Meurs nu een Routekaart en Handreiking klimaatstresstest.

Ruimtelijke adaptatie en het uitvoeren van de klimaatstresstest zijn een hot item in de regio. Maar hoe pak je nu als gemeente zoiets ingewikkelds aan? Welke mensen heb je nodig voor de risico dialoog rondom klimaateffecten en hoe zorg je dat niet alleen je eigen afdeling, maar ook andere afdelingen klimaatadaptief gaan denken en handelen? Hiervoor wordt een nieuw product ontwikkeld: De routekaart Ruimtelijke Adapatie met een bijbehorende handreiking klimaatstresstest.

Het eerste concept is op 14 december besproken met een projectgroep onder leiding van Stan Geurts van Kessel en Martin van Meurs die, in opdracht van het Platform, de routekaart en handreiking ontwikkelen. Doel is om de in het Manifest Ruimtelijke Adaptatie (door de regio overhandigd aan de Deltacommissaris op 7 dec. jl.) gestelde ambities te helpen vertalen naar concrete actie.

De opmerkingen zijn inmiddels verwerkt en we gaan de routekaart de komende tijd testen bij de gemeenten Ede en Veenendaal. Het zou mooi zijn als er op deze manier vanuit de werkpraktijk een gedragen hulpmiddel ontstaat voor de vraag ‘klimaatstresstest, wie, hoe en wat?’ Wil je alvast meer weten? Neem dan contact op