Klimaatadaptatie; een brede opgave naast alle andere opgaven die er al liggen. Hoe pak je dat aan in een kleine gemeente? Een 10-tal collega’s van de gemeente Renkum ging afgelopen maand aan de slag met TRAP2050. Dat heeft concrete handvatten opgeleverd voor de Renkumse aanpak van klimaatadaptatie.

Een plan van aanpak voor Klimaatadaptatie

De gemeente Renkum werkt aan een plan van aanpak voor het thema Klimaatadaptatie. Het is een tijdelijk ‘adaptatieplan’: uiteindelijk wordt het weer overbodig als klimaatadaptatie onderdeel is geworden van het normale werken. Een 10-tal collega’s met uiteenlopende achtergrond heeft via de kickstart TRAP2050 een eerste aanzet gegeven voor dit plan.

Nulmeting

In Renkum noemen ze het graag een ‘nulmeting’: Vijf werksessies met de TRAP2050 die hebben geresulteerd in

 • een verrassend mooi en motiverend overzicht van wat er al wordt gedaan aan klimaatadaptatie in de gemeente
 • 10 tips voor dit moment om klimaatadaptatie te versnellen,
 • stappenplan tot aan klimaatadaptief werken in 2020/2050,
 • een kernteam van collega’s die het thema uitdragen en aanjagen.

 

Renkum werkt als eerste kleinere gemeente met deze methodiek, die vorig jaar met de gemeente Amersfoort is ontwikkeld.

De Renkumse kracht

Uit de werksessies zijn een paar dingen naar voren gekomen die kenmerkend kunnen zijn voor de Renkumse aanpak van klimaatadaptatie, zoals:

 • Het leek erop dat klimaatadaptatie bij één persoon lag. Bij de TRAP2050 zijn ruim 10 collega’s actief betrokken;
 • Korte lijnen. Hierdoor zijn er al reële kansen om collega’s vanuit o.a. Communicatie, Sociaal Domein/Bewust Wonen en RO bij een kernteam voor Klimaatadaptatie te betrekken;
 • Een sterke (potentiële) betrokkenheid vanuit de lokaal belangrijke natuurfunctie en het Veluwse landschap;
 • Klimaatadaptatie is al een serieus onderwerp in de plannen van bijvoorbeeld Wonen en Groen, binnen en buiten de gemeente;
 • De bestuurlijke ambitie voor duurzaamheid, energietransitie en gezondheid, kan benut worden om de stap te zetten naar klimaatadaptatie.

Werken met de TRAP2050

Wat zijn in Renkum de bevindingen na het werken met deze methode?

 • Met de TRAP2050 en de begeleiding van Stan, lukt het om in korte tijd veel overzicht te krijgen.
 • Deze aanpak initieert, ordent informatie en ontzorgt. Er is nu beter inzicht in wat er eigenlijk al gebeurt, ook buiten het eigen werkveld.
 • De werksessies met de TRAP2050 zetten het denk- en werkproces voor klimaatadaptatie in gang. Je komt beter in gesprek.
 • Je weet elkaar nu beter te vinden ook vanuit woningbouw, duurzaamheidsprogramma, communicatie of projecten.