Hoe vlieg je het thema Klimaatadaptatie aan binnen je gemeente als er nog niet echt een gevoel van urgentie is? In Barneveld gingen we in een scrum sessie met de TRAP2050 op zoek naar kansen om klimaatadaptatie te verbinden aan bestaande initiatieven, plannen en projecten.

Hoog en droog

Barneveld ligt hoog en droog tegen de Veluwe. Er zijn wel een aantal plekken waar ervaring is met wateroverlast bij zware buien. Zo was er in 2014 overlast op bedrijventerrein Harselaar en staat het centrum van Garderen (‘de kuil’) bekend als gevoelig voor wateroverlast. Op deze plekken is en wordt er gewerkt aan maatregelen. Verder lijkt er weinig aan de hand rondom de klimaateffecten hitte, droogte en wateroverlast. Of het is nog niet zichtbaar.

Klimaatverandering in Barneveld

Speelt er dan wel wat rond klimaatverandering in de woon- en werkomgeving binnen deze gemeente?

Medewerkers van de gemeente Barneveld geven aan van wel. Het thema komt naar voren binnen gebiedsontwikkelingen, bij beheeractiviteiten (groen) en in het contact met bewoners. Daarom is er behoefte aan een kader: wat is de gemeentelijke visie en wanneer doen we het goed (genoeg)?

Handvatten voor klimaatadaptief handelen

Onder leiding van Charles Rijsbosch en Stan Geurts van Kessel hebben 9 medewerkers van de gemeente geïnventariseerd wat er al gedaan is of wordt gedaan aan klimaatadaptatie, of op aanpalende onderwerpen zoals duurzaamheid, groen en energietransitie. Vervolgens hebben we geïnventariseerd wat de eerstvolgende stappen zijn die men zou willen zetten en wat daarvoor nodig is. Dit deden we met een soort van scrum board op de TRAP2050.

Met de resultaten van deze inventarisatie hebben we beter in beeld op welke manier we aan klimaatadaptatie willen werken en welke handvatten medewerkers daarvoor nodig hebben. Dit gaan we verwerken in een discussiedocument voor het management, zodat zij het kader kunnen gaan stellen dat de organisatie nodig heeft.