De gemeente Delft werkt op dit moment aan een strategie voor klimaatadaptatie. In 2050 moet de stad klimaatbestendig zijn ingericht. Dat vraagt om de inzet van verschillende partijen, zowel intern als extern. We hebben als ambitie dat in 2020 klimaatadaptatie onderdeel is van de normale werkprocessen. Met de TRAP2050 onderzoeken we hoe en met wie we dat voor elkaar gaan krijgen.

Klimaatadaptatie

Extremer weer, nattere winters, drogere zomers en meer warme nachten. Het klimaat verandert, zelfs als we maximaal inzetten op de beperking ervan door bijvoorbeeld energiebesparing.

Klimaatverandering vraagt om een andere inrichting en ander gebruik van de omgeving waarin we leven, wonen en werken. We noemen dat klimaatadaptatie. Dit is een opgave voor overheden, organisaties, bedrijven en bewoners in de stad.

De doelstelling voor 2020 is, dat klimaatadaptatie onderdeel is van de normale werkprocessen voor bijvoorbeeld ruimtelijke planvorming, gebiedsontwikkeling en onderhoud. Zo kunnen we samen zorgen dat we de doelstelling voor 2050 halen: een klimaatbestendig Delft!

Hoe krijgen we het voor elkaar?

Eén van de elementen in de adaptatiestrategie van Delft, is het in beweging krijgen van de interne organisatie, bewoners en bedrijven. Dit gaat niet vanzelf. Wie neemt initiatief, welke partijen zijn er nu al mee bezig en welke kunnen later aanhaken? Hoe kun je slim gebruik maken van bestaand draagvlak en van initiatieven die er al zijn?

“… Werken met de TRAP2050 is echt een waardevolle toevoeging, omdat het je na doet nadenken over de concrete verbanden en praktische samenhang met actuele onderwerpen en initiatieven rondom het thema klimaatadaptatie, door de hele organisatie heen …”

Aan de hand van de TRAP2050 brengen we specifiek voor de gemeente Delft in beeld wat er al gebeurt rond klimaatadaptatie, waar we naar toe werken (‘stip op de horizon’), welke stappen daartussen zitten en met wie we die kunnen zetten.

Leren

Verschillende gemeenten werken met de TRAP2050 aan hun adaptatieplan of -strategie. Deze werkmethode is door Stan.Water samen met de CityDeal gemeente Amersfoort ontwikkeld.

Een aantal gemeenten, waaronder Delft, doet nu binnen het stimuleringsprogramma van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie ervaring op met de TRAP2050.

Met het uitwisselen van ervaringen en leerpunten wordt de aanpak steeds beter en helpen gemeenten elkaar verder bij het opstellen van de adaptatie planning. Het is de bedoeling dat de gezamenlijke ervaringen begin deze zomer in breder verband worden gedeeld.

Ook aan de slag met TRAP2050?

Starten kan heel eenvoudig met de Kickstart TRAP2050.

Of neem contact op met Stan Geurts van Kessel.