De Rivierenwijk in Heerhugowaard wordt heringericht. De gemeente pakt de openbare ruimte aan en er zijn plannen voor woningaanpassing in de wijk. Met een groep collega’s binnen de gemeente heb ik een quickscan uitgevoerd naar specifieke klimaateffecten in deze wijk en kansen om te benutten. Studenten van de Hogeschool Rotterdam dachten mee… 

Wijkaanpak: ruimte, water en governance

Zoals we onze studenten aan de Hogeschool Rotterdam het ook leren, kijk ik naar de drie aspecten Ruimte, Waterhuishouding en Governance in de wijk. Een inventarisatie daarvan presenteer ik aan de start van een werksessie bij de gemeente. De deelnemers krijgen zo snel gevoel en overzicht bij deze wijk.

Meeliften

Op het eerste gezicht toont de Rivierenwijk wellicht wat ‘saai’. Toch zijn er allerlei interessante ‘meelift’ mogelijkheden in het beheer van deze wijk (governance):

  • Uit de wijkmonitor blijkt dat het verbeteren van leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in de wijk hoge prioriteit verdient;
  • Bewoners ervaren hinder door hoog grondwater en vragen om een oplossing daarvoor;
  • Er zijn plannen om woningverbetering te stimuleren;
  • Er zijn plannen voor verbetering van de kwaliteit van tuinen;
  • En natuurlijk: de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht.

Openbare en particuliere terrein

Het resultaat van de quickscan is tweeledig:

  • Een lijstje met alternatieve ontwerpprincipes voor wegen, parkeren, speelplaatsen en groen die nu door collega’s van ontwerp en uitvoering verder worden uitgewerkt en beoordeeld op toepasbaarheid.
  • Een aantal concrete kansen voor klimaatbestendigheid bij woningverbetering, aanpak van tuinen en groenvoorziening. Hiervoor is de eerste stap om te verkennen of er bestuurlijk draagvlak is voor dit type oplossingsrichtingen.

Creatieve ideeën

Toevallig viel deze opdracht samen met de jaarafsluiting op de Hogeschool Rotterdam. Dat bood de kans om vragen die de gemeente had, voor te leggen aan een grote groep studenten vanuit alle jaargangen. In een aantal groepen hebben ze gewerkt aan schetsen met creatieve ideeën.