In de periode september 2018 – maart 2019 heb ik met een groeiend team van betrokken en enthousiaste medewerkers in de gemeente Baarn de kickstart TRAP2050 doorlopen.

De regionale stresstest is verfijnd en er is een eerste risicodialoog gevoerd met ambtenaren, bestuur en maatschappelijke organisaties. Het resultaat is een plan van aanpak om klimaatadaptief werken onderdeel te maken van het normale werk in 2020.

Dit hebben we gedaan in vijf bijeenkomsten, waarbij ook maatschappelijke organisaties zijn betrokken zoals Eemland Wonen, huurdersraad, GGD, waterschap en Staatsbosbeheer.

Het thema klimaatadaptatie heeft duidelijke handen en voeten gekregen, breed in de gemeentelijke organisatie. Nu is het tijd om het klimaatadaptief werken in te bedden in de verschillende werkprocessen. Dat gaat Baarn doen via vier typisch Baarnse cases:

  1. Het Cantonspark en droogte
  2. Winkelstraat en een heftige bui
  3. Maatschappelijk vastgoed en hitte
  4. Gebiedsontwikkeling Noordschil klimaatrobuust

Sander Boot van de gemeente vertelt meer over zijn ervaringen in dit artikel: Artikel nieuwsbrief PWVE