“Stan heeft voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van grootschalig actief grondwaterpeilbeheer. Dit deed hij binnen een consortium van drie bedrijven. Ik heb Stan leren kennen als een goede onderzoeksbegeleider. Hij is gedegen, deskundig en genuanceerd, heeft een open mind, is enthousiast en accuraat. Hij is vriendelijk en verbindend, kortom ook een prima teamspeler.”

Lees hier meer over het onderzoek

Han Frankfort

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling

Ministerie van Infrastructuur en Milieu