“Ik heb als projectleider van Doornsteeg in Nijkerk erg prettig samengewerkt met Stan. Doornsteeg is een nieuwbouw woonwijk van 60 hectare en 1200 woningen die op alle fronten duurzaam ontwikkeld moet worden en waar water een centrale rol speelt. Stan heeft ons ondersteund om het vraagstuk rondom water (-berging, waterstructuurplan, klimaatadaptatie, etc.) vorm te geven. Hierbij speelde Stan een sterke rol in het leggen van verbanden tussen publiek en private belangen en kwam, door zijn goede kennis van zaken en inlevingsvermogen, altijd met passende en realistische oplossingen. Zijn flexibele en meedenkende houding hebben geleid tot plannen waar de gemeente, het waterschap en de private grondeigenaren/marktpartijen allen in konden vinden en mede tot het succes van dit plan hebben geleid.”

 

Dion Steenbergen,

Projectleider gemeente Nijkerk