Waterrobuuste nieuwbouw in een sluitende exploitatie: Stan denkt constructief mee.

Welke beslissingen en onderzoeken zijn er nodig voor een waterrobuuste nieuwbouw in uw situatie? En op welk moment speelt dit, voor of ná bestemmingsplan? Voor zowel gemeenten als ontwikkelaars ben ik projectleider en adviseur met expertise op het vlak van water, bodem en klimaatverandering. Met oog voor de belangen van publieke en private partijen in de exploitatie, doorlopen we de watertoets en werken we vroegtijdig regels uit in het bestemmingsplan. Bij de uitwerking in het stedenbouwkundig plan adviseer ik graag over kansen en mogelijkheden voor klimaatbestendig ontwerpen.

Enkele voorbeelden

  • Waterrobuust en klimaatbestendig ontwerp Doornsteeg fase 2 te Nijkerk, particuliere ontwikkelaars
  • Klimaatbestendige herinrichting centrum Den Burg, gemeente Texel

En bovendien (eerder uitgevoerd bij Wareco ingenieurs en Ballast Nedam):

  • Waterplan, grondbalans en bouwfasering voor Tongelresche Akkers, Eindhoven
  • Watertoets Centrumgebied Amsterdam-Noord, projectbureau Noordwaarts
  • Begeleiding planuitwerking voor gemeente en aannemer, De Waterkanten, Lisse
  • Waterstructuurplan Doornsteeg, Nijkerk
  • Waterstructuurplan en begeleiding van de afspraken over waterrobuust bouwen, Zuiderloo, Heiloo.

Een duidelijk kader

20160310_145536814_ios

Stan geeft begrijpelijke uitleg over het lokale watersysteem boven- en ondergronds.

Wat zijn de randvoorwaarden voor waterrobuuste nieuwbouw en wat is de speelruimte?

Ik zet de randvoorwaarden, knelpunten en kansen vanuit de natuurlijke situatie duidelijk op een rij. Richting betrokken overheden, private partijen en (toekomstige) bewoners.

Met inhoudelijke expertise van bodem en water, formuleer ik gerichte onderzoeksvragen, zet die uit en stuur ze effectief aan. De onderzoeksresultaten kan ik met kennis van zaken op waarde schatten, beoordelen en vertalen naar de projectsituatie.

Met kennis van de Waterwet en Omgevingswet help ik gemeente en private partijen verder bij het op een werkbare manier vastleggen van afspraken en uitgangspunten.

 

Begeleiding in de planfase

p10103863373

In de initiatiefase, de bestemmingsplanfase en tijdens de realisatie stuurt Stan op een waterrobuuste planvoorbereiding.

Wat betekent een wijziging of nadere uitwerking voor het watersysteem en de klimaatbestendigheid? Hoe kunnen we knelpunten in het waterbeheer op een praktische én robuuste manier oplossen?

In een constructieve samenwerking met stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten zet ik de waterhuishoudkundige randvoorwaarden om in praktische plannen met oog voor de belangen in de exploitatie. Ik denk en werk op een creatieve en constructieve manier mee bij het inpassen van de veranderende en voortschrijdende inzichten.