Samenwerken inspireert, geeft nieuwe inzichten en betere oplossingen. Ik werk actief samen met:

Drop by drop – Irene Poortinga is een echte verbinder en adviseur voor water en klimaatadaptatie in de stad.

 

Buro Bergh – Floor van den Bergh (mede initiatiefnemer van de StraaDkrant) is stedelijk ontwerper en adviseur klimaatadaptatie

 

Operatie Steenbreek –  iedereen in Nederland enthousiasmeren om de tuin te vergroenen!

Ik werkte in Leusden samen met Eveline Beukema. Ontdek waar Operatie Steenbreek nog meer actief is.

 

Wareco ingenieurs – experts in water, bodem en funderingen

Bekijk eens de Klimaatscan van Wareco!

 

De Groene Belevenis – stimuleert dat mensen bijdragen aan een duurzamere wereld.

 

RIONED

Stichting RIONED

Lid van de auteurspool. Publicaties: Beheer drainagevoorzieningen
Grondwateronderzoek

 

Atelier Groenblauw – ontwerpt voor een klimaatbestendige stad

Ontdek bij Hiltrud Pötz de groenblauwe netwerken of boek een proeftuin!

 

STROOM CONSULT

Stroom Consult – Martin van Meurs is project- en programmamanager met uitstekende kennis van Omgevingswet en Ruimtelijke Adaptatie.