Bewoners enthousiast over afkoppelen regenwater

Succesvol afkoppelen van regenwater? In een Leusdense wijk hebben we bewoners zelf een subsidieregeling en campagne laten vormgeven. Het resultaat is zichtbaar in enthousiasme, creativiteit en… veel afgekoppeld oppervlak per perceel. Het idee is simpel: het bedrag dat de gemeente zou besteden aan het afkoppelen van alleen de regenpijp aan de voorkant van de woning, […]

Read More

Bewoners zetten zelf campagne ‘afkoppelen regenwater’ op

Afkoppelen van regenwater binnen percelen: hoe krijg je een groot percentage bewoners mee? Op meerdere plekken in Nederland is er kostendekkende subsidie om bewoners te stimuleren. Ondanks campagnes en markten, valt het percentage deelnemers soms tegen. In Leusden laten we bewoners zelf de subsidieregeling en campagne vormgeven.

Read More

Afkoppelen particulier regenwater: verleiden of verplichten?

Volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ‘moet er een tandje bij’. De gemeente Laren doet dat, door grootschalig bestaand particulier terrein af te koppelen van het regenwaterriool. De hamvraag is wat de best werkende aanpak is: verleiden of verplichten? In Laren wordt op beide sporen ervaring opgedaan. [aanmelding gesloten] voor het middagsymposium op maandag 15 mei. U […]

Read More