Gereedschapkist voor klimaatadaptatie

Tijdens de NKWK projectournee op 30 november in Amersfoort hebben we ervaringen en ideeën opgehaald over het werken met TRAP2050. Een gereedschapskist voor aanjagers van klimaatadaptatie …? “De werkmethode geeft richting en houvast bij het inbedden van klimaatadaptief werken binnen gemeenten.” “Het is een goed hulpmiddel om stap-voor-stap en gerichter te kunnen werken aan deze integrale, brede […]

Read More

Klimaatbestendig herinrichten De Kruiskamp

De  Kruiskamp heeft als wijk met name in 2007 bekendheid verworven vanwege Vogelaar. Niet iedereen weet ook dat deze Amersfoortse wijk in 2012 als eerste weer van de Vogelaarlijst af ging. Het is een wijk waar dingen mogelijk zijn ‘van onder af’ via buurtinitiatieven in de wijk. Dat is goed nieuws voor klimaatadaptatie! Samen met […]

Read More

Stan . Water aan de slag met Klimaatladder

(foto: Gemeente Amersfoort) Vandaag zijn we gestart met het projectteam voor de Klimaatadaptatieladder Amersfoort. Een leuke en effectieve start. Voor de gemeente Amersfoort gaan we een tool bedenken die inzicht geeft op de vraag “Hoe ver is Amersfoort met klimaatadaptatie? “. Geen vage benchmark of label, maar concreet: wat is er al gedaan en wat moet er […]

Read More