Bewoners zetten zelf campagne ‘afkoppelen regenwater’ op

Afkoppelen van regenwater binnen percelen: hoe krijg je een groot percentage bewoners mee? OpĀ meerdere plekken in Nederland is er kostendekkende subsidie om bewoners te stimuleren. Ondanks campagnes en markten, valt het percentage deelnemersĀ soms tegen. In Leusden laten we bewoners zelf de subsidieregeling en campagne vormgeven.

Read More

Aanpak wateroverlast – de bewoner als expert

  In het kader van de Projectentournee Klimaatbestendige Stad, verzorgden Antal Zuurman en Ton Verhoeven op 9 maart een inspirerende rondleiding in Nijmegen-Oost. Nijmegen-Oost ligt halverwege de stuwwal. Zowel water uit het bovenstrooms gelegen Berg en Dal als water uit de hellende wijk zelf, leiden hier bij een flinke regenbui al snel tot wateroverlast. Voor […]

Read More