Gereedschapkist voor klimaatadaptatie

Tijdens de NKWK projectournee op 30 november in Amersfoort hebben we ervaringen en ideeën opgehaald over het werken met TRAP2050. Een gereedschapskist voor aanjagers van klimaatadaptatie …? “De werkmethode geeft richting en houvast bij het inbedden van klimaatadaptief werken binnen gemeenten.” “Het is een goed hulpmiddel om stap-voor-stap en gerichter te kunnen werken aan deze integrale, brede […]

Read More

Versnel klimaatadaptatie met TRAP2050

Deze maand verschijnt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. We zijn in Nederland goed op weg met klimaatadaptatie in het stedelijke gebied. Tegelijk ‘moet er een tandje bij’. Samen met de gemeente Amersfoort ontwikkelde Stan.Water de TRAP2050. Dit is een werkmethode om klimaatadaptatie te versnellen binnen gemeenten. Vanuit het Deltaprogramma is subsidie verleend om deze methode ook in […]

Read More

Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie

Vandaag vindt de Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie plaats in Utrecht. Na twee jaar Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en is het tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken. Deze Netwerkdag heeft als thema: Ambities waarmaken. Samen met Jelle Buma (Deltares) gaf ik hier een presentatie over de ambitie om ‘actief grondwaterpeilbeheer’ grootschalig toe te passen […]

Read More