Archeologisch onderzoek zorgt voor klimaatbestendig plan

Klimaatbestendige herinrichting Den Burg centrum In de plannen voor de herinrichting van de Groeneplaats en Vismarkt in Den Burg (Texel) werd al gewerkt aan extra waterberging en groen om het centrum beter klimaatbestendig te maken. Afgelopen 11 september maakte een pittige bui de noodzaak daarvan extra duidelijk. Naast extreme buien, is ook de toename van […]

Read More

Klimaatadaptatie in Wijkvisie

In samenwerking met Wareco ingenieurs en Atelier Groen Blauw, werkt Stan.Water aan klimaatadaptatie in het kader van de Wijkvisie voor Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier.┬áIn de wijkvisie 2017 – 2037 is klimaatbestendigheid als expliciet thema opgenomen. Dit moet worden doorvertaald naar een uitvoeringsplan voor de wijken, zowel binnen het fysieke als sociale domein.

Read More

Aanpak wateroverlast – de bewoner als expert

  In het kader van de Projectentournee Klimaatbestendige Stad, verzorgden Antal Zuurman en Ton Verhoeven op 9 maart een inspirerende rondleiding in Nijmegen-Oost. Nijmegen-Oost ligt halverwege de stuwwal. Zowel water uit het bovenstrooms gelegen Berg en Dal als water uit de hellende wijk zelf, leiden hier bij een flinke regenbui al snel tot wateroverlast. Voor […]

Read More