Bewoners zetten zelf campagne ‘afkoppelen regenwater’ op

Afkoppelen van regenwater binnen percelen: hoe krijg je een groot percentage bewoners mee? OpĀ meerdere plekken in Nederland is er kostendekkende subsidie om bewoners te stimuleren. Ondanks campagnes en markten, valt het percentage deelnemersĀ soms tegen. In Leusden laten we bewoners zelf de subsidieregeling en campagne vormgeven.

Read More