Afkoppelen particulier regenwater: verleiden of verplichten?

Volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ‘moet er een tandje bij’. De gemeente Laren doet dat, door grootschalig bestaand particulier terrein af te koppelen van het regenwaterriool. De hamvraag is wat de best werkende aanpak is: verleiden of verplichten? In Laren wordt op beide sporen ervaring opgedaan. [aanmelding gesloten]¬†voor het middagsymposium op maandag 15 mei. U […]

Read More