Aanpak wateroverlast – de bewoner als expert

  In het kader van de Projectentournee Klimaatbestendige Stad, verzorgden Antal Zuurman en Ton Verhoeven op 9 maart een inspirerende rondleiding in Nijmegen-Oost. Nijmegen-Oost ligt halverwege de stuwwal. Zowel water uit het bovenstrooms gelegen Berg en Dal als water uit de hellende wijk zelf, leiden hier bij een flinke regenbui al snel tot wateroverlast. Voor […]

Read More