TRAP2050 – Klimaatadaptatieladder

DIT BERICHT IS ELDERS BIJGEWERKT. ZIE WWW.TRAP2050.NL Stan Water ontwikkelt de Klimaatadaptatieladder. Het is fantastisch om te zien op welke fronten er wordt gewerkt aan klimaatadaptatie. Niet alleen door de waterbeheerders, ook in de groene, grijze en blauwe openbare ruimte, via buurtprojecten, door woningbouwcorporaties en via nieuwbouwplannen. Een veelheid aan projecten! Elk van die projecten […]

Read More