Quickscan klimaatbestendige herinrichting Rivierenwijk

De Rivierenwijk in Heerhugowaard wordt heringericht. De gemeente pakt de openbare ruimte aan en er zijn plannen voor woningaanpassing in de wijk. Met een groep collega’s binnen de gemeente heb ik een quickscan uitgevoerd naar specifieke klimaateffecten in deze wijk en kansen om te benutten. Studenten van de Hogeschool Rotterdam dachten mee… 

Read More

Delft zet TRAP2050 in voor strategie klimaatadaptatie

De gemeente Delft werkt op dit moment aan een strategie voor klimaatadaptatie. In 2050 moet de stad klimaatbestendig zijn ingericht. Dat vraagt om de inzet van verschillende partijen, zowel intern als extern. We hebben als ambitie dat in 2020 klimaatadaptatie onderdeel is van de normale werkprocessen. Met de TRAP2050 onderzoeken we hoe en met wie we […]

Read More

Gereedschapkist voor klimaatadaptatie

Tijdens de NKWK projectournee op 30 november in Amersfoort hebben we ervaringen en ideeën opgehaald over het werken met TRAP2050. Een gereedschapskist voor aanjagers van klimaatadaptatie …? “De werkmethode geeft richting en houvast bij het inbedden van klimaatadaptief werken binnen gemeenten.” “Het is een goed hulpmiddel om stap-voor-stap en gerichter te kunnen werken aan deze integrale, brede […]

Read More

Versnel klimaatadaptatie met TRAP2050

Deze maand verschijnt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. We zijn in Nederland goed op weg met klimaatadaptatie in het stedelijke gebied. Tegelijk ‘moet er een tandje bij’. Samen met de gemeente Amersfoort ontwikkelde Stan.Water de TRAP2050. Dit is een werkmethode om klimaatadaptatie te versnellen binnen gemeenten. Vanuit het Deltaprogramma is subsidie verleend om deze methode ook in […]

Read More

Afkoppelen particulier regenwater: verleiden of verplichten?

Volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ‘moet er een tandje bij’. De gemeente Laren doet dat, door grootschalig bestaand particulier terrein af te koppelen van het regenwaterriool. De hamvraag is wat de best werkende aanpak is: verleiden of verplichten? In Laren wordt op beide sporen ervaring opgedaan. [aanmelding gesloten] voor het middagsymposium op maandag 15 mei. U […]

Read More

Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie

Vandaag vindt de Netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie plaats in Utrecht. Na twee jaar Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en is het tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken. Deze Netwerkdag heeft als thema: Ambities waarmaken. Samen met Jelle Buma (Deltares) gaf ik hier een presentatie over de ambitie om ‘actief grondwaterpeilbeheer’ grootschalig toe te passen […]

Read More

TRAP2050 – Klimaatadaptatieladder

DIT BERICHT IS ELDERS BIJGEWERKT. ZIE WWW.TRAP2050.NL Stan Water ontwikkelt de Klimaatadaptatieladder. Het is fantastisch om te zien op welke fronten er wordt gewerkt aan klimaatadaptatie. Niet alleen door de waterbeheerders, ook in de groene, grijze en blauwe openbare ruimte, via buurtprojecten, door woningbouwcorporaties en via nieuwbouwplannen. Een veelheid aan projecten! Elk van die projecten […]

Read More