Afkoppelen particulier regenwater: verleiden of verplichten?

Volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie ‘moet er een tandje bij’. De gemeente Laren doet dat, door grootschalig bestaand particulier terrein af te koppelen van het regenwaterriool. De hamvraag is wat de best werkende aanpak is: verleiden of verplichten? In Laren wordt op beide sporen ervaring opgedaan. [aanmelding gesloten] voor het middagsymposium op maandag 15 mei. U […]

Read More

Aanpak wateroverlast – de bewoner als expert

  In het kader van de Projectentournee Klimaatbestendige Stad, verzorgden Antal Zuurman en Ton Verhoeven op 9 maart een inspirerende rondleiding in Nijmegen-Oost. Nijmegen-Oost ligt halverwege de stuwwal. Zowel water uit het bovenstrooms gelegen Berg en Dal als water uit de hellende wijk zelf, leiden hier bij een flinke regenbui al snel tot wateroverlast. Voor […]

Read More

Rainproof ‘uitrollen’?

Het Platform Water Vallei en Eem wil met het programma Klimaatbestendige Regio in de periode 2016-2020, een forse extra impuls geven aan het klimaatbestendig inrichten van onze regio. Het platform organiseerde op 26 januari 2017 haar eigen klimaattop! Charles Rijsbosch presenteerde het klimaatprogramma ‚meer weten’ en ‚meer doen’ . Paulien Hartog presenteerde wat het Programma Rainproof betekent voor ambtenaren, bewoners […]

Read More

TRAP2050 – Klimaatadaptatieladder

DIT BERICHT IS ELDERS BIJGEWERKT. ZIE WWW.TRAP2050.NL Stan Water ontwikkelt de Klimaatadaptatieladder. Het is fantastisch om te zien op welke fronten er wordt gewerkt aan klimaatadaptatie. Niet alleen door de waterbeheerders, ook in de groene, grijze en blauwe openbare ruimte, via buurtprojecten, door woningbouwcorporaties en via nieuwbouwplannen. Een veelheid aan projecten! Elk van die projecten […]

Read More