“In 2016 heeft Stan voor de gemeente Uithoorn een plan van aanpak geschreven, voor het maken van een Basis rioleringsplan. Door zijn creatieve inbreng hebben we gekozen voor een andere opzet dan eerder bedacht. Stan heeft de voortgang bewaakt en de grote stroom aan informatie van het waterschap en de diverse betrokken teams binnen de gemeente samengebracht. Door zijn inhoudelijke kennis en heldere manier van schrijven ligt er een goed leesbaar document waar we mee verder kunnen richting BRP.”

 

Marc Streefkerk

Technisch beleidsmedewerker beheer openbare ruimte

Duo+ (uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn).