Bewoners zelf in actie laten komen voor het afkoppelen van regenwater of de aanpak van wateroverlast. Stan maakt van de ambitie werkelijkheid.

Als projectleider en adviseur begeleid ik gemeenten, waterschappen en bewoners. In veel gemeenten is er de ambitie om bewoners zelf hun taak te laten oppakken in het omgaan met regenwater en grondwater. De volgende stap is om deze ambitie om te zetten in praktisch resultaat. Hoe benader je als gemeente of waterschap  bewoners op een effectieve manier? Welke kaders biedt je en wat laat je los? Hoe kun je een project inrichten waarbij overheid en bewoners constructief samenwerken?

Enkele voorbeelden

  • Afkoppelen regenwater; Hamersveld, Leusden
  • Plan van Aanpak afkoppelen en vergroenen particulier terrein bij wijkreconstructie; Heijmans Infra B.V.

En bovendien (eerder uitgevoerd bij Wareco ingenieurs):

  • Aanpak grondwateroverlast Villapark, Eindhoven
  • Maatwerkadviezen wateroverlast bij extreme buien, Kastanjelaan, Zwanenburg
  • Maatregelencatalogus wateroverlast souterrainwoningen Lombok en Zeeheldenbuurt, Utrecht
  • Aanpak wateroverlast De Leest, Veghel
  • Maatwerkadviezen wateroverlast en droogteschade, 1e Helmersbuurt, Amsterdam

Afkoppelen regenwater

Afkoppelen: subsidie, verordening, bewonersinitiatief, … Stan zoekt een praktische insteek om van ‘regeling’ tot resultaat te komen.

Er zijn veel mogelijkheden om het afkoppelen van regenwater te regelen in een gemeente. De keuze hangt af van de beleving onder bewoners (zijn er problemen?), van het bestuurlijk draagvlak, technische mogelijkheden, maar ook van bijvoorbeeld de ‘trend’ in de regio. Wat de regeling ook is, de bedoeling ervan is om tot resultaat te komen: afgekoppeld verhard oppervlak.

Vaak wordt de ambitie van de waterbeheerder (‘water vasthouden waar het valt’) niet zo gevoeld door bewoners. Maar wat vinden zij wel belangrijk of interessant? Klussen in de tuin, met de buurt ‘iets doen’, duurzaamheid, groene vingers, biodiversiteit? Ik ga op zoek naar ambassadeurs per buurt die gevoel hebben voor de lokale interesses. Van daaruit proberen we buurtinitiatief op te bouwen dat aanspreekt en aanzet tot actie. Mijn voorkeur is dat bewoners zelf een passende regeling voor hun wijk of buurt kunnen vormgeven. Vanuit mijn ervaring en kennis kan ik daarvoor heldere kaders meegeven ten aanzien van praktische en effectieve maatregelen die passen binnen beleid en wetgeving.

Aanpak wateroverlast

Wateroverlast in de wijk: beleving en feiten lopen door elkaar. Stan biedt begrip, inzicht en perspectief.

utrechtVanuit begrip voor de netelige situatie waarin betrokkenen zich bevinden zoeken we samen naar de beste weg. Ik kan daarvoor kennis en ervaring inbrengen op de wettelijke context (waterwet en omgevingswet) en op het technisch inhoudelijke vlak van oorzaken en maatregelen. Samen werken we van klachten naar perspectief, door de situatie behapbaar te maken, te ordenen en betrokkenen op weg te helpen naar een oplossing.

– In gesprek over de overlastbeleving
– Samen werken aan inzicht
– Aansturen en interpreteren van onderzoek
– Samen werken aan een gedragen aanpak
– Bieden van handreikingen

Regisseur voor overheid en bewoners

Stan begeleidt en regisseert in de samenwerking tussen gemeente en bewoner. Duidelijk en met begrip voor de situatie.

Als het gaat om regenwater en grondwater, dan is ieder verantwoordelijk voor zijn eigen terrein. Gemeente voor de openbare ruimte. En bewoners voor het eigen perceel. In de praktijk is dat soms lastig. Als bewoner kun je te maken krijgen met ingrijpende maatregelen en kosten. Als overheid wil je bewoners ondersteunen, maar ook de grens van verantwoordelijkheden bewaken. Bovendien past niet elke technische maatregel op elke plek.